Anders Andersson


Bonde i Gåvastbo 1/8 mtl. Östervåla.
Familjen till Nordansjö, Nora 1829.
Husman, Nordansjö egor, Nora.