Jöns Jönsson


Avled i en ålder om 2 år och 9 mån.