Anders Jönsson


Bonde i Gåvastbo, Östervåla.
Flyttade till Nora 1824-05-20.
Fördelsman, Stalbo egor Nora.