Olof Jönsson


Avled i en ålder om 27 år, 6 mån och 16 dagar.