Petrus Torkel Johan Torell


Snickeriarbetare i Bjurvalla 5:15 Östervåla.
Byggnadssnickare i Berg 2:14 Östervåla från 1951-10-31.