Erik Theodor Olsson


Avled i en ålder om 1 år, 3 mån och 2 dagar.