Johan Andersson Lag


Soldat i Rote 17, Skogbo Östervåla vid Sahlbergs Kompani, Västmanlands Regemente.
Antagen 1855-12-01. Avsked 1878-06-11.
Beviljas avsked för sjuklighet vid Generalmönstringen 1878-06-11.