Margit Ingrid Kristina Persson


Avled i en ålder om 1 år och 25 dagar.