Johan August Ersson Ekström


Arbetare i Gåvastbo, Östervåla.
Dömd till strafarbete 2 1/2 år den 14/7 1893 för otukt vid upprepade tillfällen med kvinna som ej fyllt 12 år. Straffarbetet avslutat den 5/6 1895.
Familjen flyttade till Valbo 1901-10-29.