Erik Olsson


Bonde i Berg Nr:1 1/6 mtl., Östervåla.