August Persson Wahlgren


Hemmason Bjurvalla nr:6 Kugelbobacken, Östervåla
Flyttade till Stugsund, Söderhamn 1893-07-15.
Stuveriarbetare Bromsäng Stugsund, Söderhamn.
Tillhör Landsstormen.
Har den 31/3 1919 erkänt sig vara fader till hushållerskan Anna Lovisa Ölunds alla barn, vilka skola bära namnet Wahlgren.