Erik Larsson


Arbetare och Bonde 1/48 mtl., Gåvastbo, Östervåla.