Anders Persson


Torpare i Lilla Laggarbo, Östervåla 1889.
Hemmansägare i Hindersbo 1/2 mtl, Östervåla 1902-11-20