Joel August Mattsson


1922. Jordbruksarbetare, Åby Nr: 8. Västerå Östervåla.
1928. Lägenhetsägare Åby Nr: 1. Steneborg Nr: 2 Östevåla.
Sågverksarbetare.