Mittby-August.jpg

Mittby-August.jpg
August Andersson, Mittbyn Gräsbo med fru Hanna Karolina, född Löfgren samt barnen.
Flickan till vänster är Maria Vilhelmina Löfgren syster till Hanna.