Gräsbo Missionshus.jpg

Gräsbo Missionshus.jpg
Detta hus tillhörde Östervåla Missionsförsamlings Gräsbo-krets. Invigdes den 27 maj 1934. Kretsens medlemmar svarade för bygget av denna lokal.