Märta Linnéa Eriksson


Avled i en ålder om 19 år, 11 mån och 2 dagar.