Per Persson


Bonde i Gräsbo Nr:3. 1/6 mtl., Östervåla 1810-1839.
Ihjälfrusen.