Anders Nilsson Östlund


Flyttar till Västerås 1848-09-21 från Gräsbo, Östervåla, återkommer 1848.
Flyttar till Västerås 1850-02-19 från Gräsbo, Östervåla, återkommer 1850-10-05.
Flyttar till Valbo 1852-01-17  från Gräsbo, Östervåla.
Skräddaregesäll i Karlshamn Blekinge, kom från Malmö Caroli 1857-04-28.
Flyttar till Nord Amerika 1862 ? varifrån?