Erik Ersson


Avled i en ålder om 28 år, 2 mån och 12 dagar.