Erik Olsson


1787-1805 Bonde i Gräsbo Nr:1. 1/4 mtl., Östervåla.
Avled i en ålder om 51 år, 7 mån och 29 dagar.