Catharina Ersson f. Ersdotter


Avled i en ålder om 58 år, 2 mån och 5 dagar.