Elin Pettersson


Ogift.
Kallades "Solvalls-Elin".
Biträde i hemmet, Sömmerska, Stärte utjord 5:5 Solvallen nr:1 Ettinga, Östervåla.
Övertog fastigheten 1938 efter faderns dööd.
Bodde på äldre dagar på Pensionärshemmet, Villagatan 4 Hov, Östervåla.
Och de sista åren på Tallgården, Östervåla.