Per Persson


Fördelsmansson Gräsbo ägor Östervåla.
Laggare Johanneslund under Åby, Östervåla 1886-12-07.