Lars Arvid Holger Eriksson


Son, Grovarbetare, Gräsbo 3:10 Sörskogen, Östervåla.
Grovarbetare, Åby Nr:9 Österhult, Östervåla 1930.
Grovarbetare, Klingsbo Svedäng, Östervåla 1933.
Började 1949 som skolvaktmästare. Höll på i 23 år, vid Centralskolan, Östervåla.
Bibliotekarie för biblioteket i Östervåla.