Per Persson


Bonde i Gräsbo Nr:3. 1/6 mtl., Östervåla 1839-1865.
Fördelsman Gräsbo ägor Björkhult, Östervåla 1866.