Olof Persson


Avled i en ålder om 1 år, 8 mån och 19 dagar.