Christina Westring f. Jansdotter


Flyttade från Gräsbo, Östervåla 1868-10-29 till Siggberg , Nora.
Flyttat tillbaka till Gräsbo, Östervåla 1873-11-27.
Flyttade från Gräsbo, Östervåla till Siggberg, Nora 1874-12-05.
Flyttade från Nora till Gävle 1879-07-15.