Anders (Andrew) Jansson (Johnson)


Byggmästare i Salt Lake City, Utah USA.
Flyttade med föräldrarna till Strömsbro Gävle 1871-08-17 från Gräsbo Östervåla.

Flyttade till USA från Gävle 1882-04-15, avreste till Göteborg från Ettingbo Östervåla där han var dräng. Avresa från Göteborg 1882-05-05 via Hull i England med destination New York USA med Vilson Linjens ORLANDO.