Erik Ersson Svensson


Utjordsägare i Åkerby (Nyåker), Östervåla 1886-1894.
Hemmansägare i Ginka, Östervåla 1894-1899.
Hemmansägare i Åby nr:1, Östervåla 1899-12-07.