Per Ersson


Bonde i Gräsbo Nr 1 1/4 mtl, (1:4), Östervåla.
Tillsammans med brodern Johan Olof Ersson.