Per Erik Olsson Vahlstrand


Hemmansägare i Gräsbo Nr:3, Östervåla.
Äger detta tillsammans med brodern Olof Olsson.
Gården kallades "Jan-Ers"