Anna Lydia Andersson f. Johansson


Flyttar till Norrby 1910-11-19 från Gräsbo nr:3, Gräsbotorp nr:2 Östervåla.
Änka kom från Söderfors 1921-10-14 till Gräsbo 3:7 Gräsbotorp nr:2, Östervåla.
Flyttar till Uppsala Domkyrkoförsamling 1922-10-12.
Trolovad 1925 med Martin Åberg *1895-05-27.