Jenny Kristina Persson


Hemma och brukade gården tillsammans med broder August.
Blev en ogift kvinna.