Stina Persdotter


Avled i en ålder om 1 år, 2 mån och 16 dagar.