Johan Gidion Persson


Måg, Hemmansägare i Stärte Nr:2 1/4 mtl. 2:4 (2:6), Östervåla
Johan övertog sin svärfars Johan Anderssons gård i Stärte, också han Riksdagsman, år 1929.
Riksdagsman i första kammaren för Folkpartiet 1953-1961.
Invald i Landstinget 1937.
Han tillhörde "Fattigvårdsstyrelsen" i många år, som år 1956 döptes om till Socialnämnden.