Jöns Staffansson


Odlingsman på Bjurvalla egor, Östervåla.