Per Jönsson Vahlberg


Odlingsmans-son, Bjurvalla egor. Till Falun 1868-11-02. Åter till Östervåla 1879-01-30.
Snickare i Bjurvalla Nr 5, Peterslund Östervåla. Tog sig namnet Vahlberg 1868.