Per Staffansson


1851-75 Bonde i Gräsbo Nr:2. 3/20 mtl., Östervåla.