Per Emanuel Persson


Vid giftemålet Jordbruksarbetare, Johanneslund Åby, Östervåla.
Jordbruksarbetare Harbonäs, Harbo, kom från Östervåla 1911-11-17.
Jordbruksarbetare Marbäck, Harbo 1913.
Torpare i Skogen under Hässelby, Harbo 1917.
Familjen flyttar till Bälinge 1925-03-31.