Joel Nordström


Bryggeriarbetare i Mårtsbo, Östervåla, kom dit med sin mor 1899-11-16, från Gräsbo Nr:1 Nordlunda, Östervåla.