Per Persson Törnkvist


Hemmansägare i Gräsbo nr 1 1/4 mtl, Östervåla.