Erik Stig Eriksson


Sågverksägare, Åby 4:17 Östervåla 1945.
Östervåla Såg & Kvarn (Bolagssågen).
Familjen flyttade till Anderstorp 1958-12-05.