Jan-Erik Rolf Martinsson


Hemmansägare i Gräsbo 1:4 1/4 mtl, Östervåla.