Johan Artur Larsson


Ogift.
Flyttade till Huddunge 1908-04-28, från Gräsbo Östervåla.
Hemmansägare i Ravastbo 1/4 mtl. Huddunge efter faderns död.