Karl Sture Persson


Bonde på fädernäsgården Gräsbo 4:1. Politiskt engagerad inom Centern. Kommunalfullmäktige-ordförande i många år.