Lars Larsson


Bonde i Gräsbo Nr:3. 1/6 mtl., Östervåla 1827.