August Elof Andersson Agemalm


Vid giftemålet Hemmansägarson, Tullsta , Kila.
Arbetade vid Strå Kalkbruk i Sala under 35 år.