Anna Persdotter


Avled i en ålder om 3 år, 7 mån och 24 dagar.