Lars Olsson


Avled i en ålder om 1 år, 8 mån och 9 dagar.